പാലക്കാട്: ദക്ഷിണ റെയിൽവേയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡോക്ടർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, റേഡിയോഗ്രാഫർ, ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്റഡ്, ഹൗസ്കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. കോവിഡ്-19 രോഗബാധയെത്തുടർന്നുണ്ടായ അടിയന്തര സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഷോർണൂർ സബ്ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നുമാസത്തെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം.

ഡോക്ടർ-32 ( അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ്-6, ഫിസിഷ്യൻ-6, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ-6, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്-4, ഇന്റെൻസിവിസ്റ്റി-4, ജി.ഡി.എം.ഒ-8). യോഗ്യത എം.ബി.ബി.എസ് ബിരുദവും സ്പൈഷ്യലൈസേഷനും. പ്രായം 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 75,000 രൂപ. സ്പൈഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് 95,000 രൂപ. സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്-14, യോഗ്യത: ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎസ്സി നഴ്സിങ് യോഗ്യത, പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ, ശമ്പളം: 44,900 രൂപ. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ-6. യോഗ്യത ബയോ കെമിസ്ട്രി/മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ ബി.എസ് സി ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ലാബിൽ ഡിപ്ലോമയും. പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 21,700 രൂപ.

റേഡിയോഗ്രാഫർ-3. യോഗ്യത: റേഡിയോഗ്രാഫി/എക്സറേ ടെക്നീഷ്യൻ ഡിപ്ലോമ. പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 29,200 രൂപ. ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ-2. യോഗ്യത: ബി.എസ് സിയും ഹിമോഡയാലിസിസ് ഡിപ്ലോമയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോ ഡയാലിസിസിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 29,200 രൂപ.

ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്റഡ്- 30. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയം. ഐ.സി.യു, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന., പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 18,000 രൂപ. ഹൗസ്കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്- 55. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയം. പ്രായം: 55 വയസ്സിൽ താഴെ. ശമ്പളം: 18,000 രൂപ.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: sr.indianrailways.gov.in, http://bit.ly/2GSTsC7, http://rebrand.ly/pgt എന്നീ വിലാസങ്ങളിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം. ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സ്കാൻ ചെയ്ത് srdpopgt@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യണം. ഏപ്രിൽ 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ മുഖനേയുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അഭിമുഖത്തീയതി: ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തികയിലേക്ക്- ഏപ്രിൽ 27, നഴ്സിങ് സ്റ്റാഫ്- ഏപ്രിൽ 28, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, റേഡിയോ ഗ്രാഫർ, ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ- ഏപ്രിൽ 29, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്റഡ്, ഹൗസ് കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റന്റ്- ഏപ്രിൽ 30. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് sr.indianrailways.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.