വേണ്ട ചേരുവകൾ...

പാൽ                                           രണ്ട് കപ്പ്
പഞ്ചസാര                         ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ
തേയില                            ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ

മസാലക്ക്....

കറുവപ്പട്ട                                    ഒരു കഷ്ണം 
ഏലയ്ക്ക                                     മൂന്നെണ്ണം 
ഗ്രാമ്പു                                          രണ്ടെണ്ണം 
ഇഞ്ചി                                        അര ഇഞ്ചു കഷ്ണം
ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കണം.

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം...

പാല് തിളപ്പിക്കണം. ഇനി തേയിലയും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. 

രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വച്ച് തിളപ്പിക്കാം. ഇനി ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ചേർക്കാം.

 ചെറുതീയിൽ വച്ച് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. 

അവസാനം അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കാം. മസാല ചായ തയ്യാറായി...