ചർച്ചിലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോണിവാക്കർ വിസ്കിയുടെ ഛായാചിത്രം വിറ്റുപോയത് ഒമ്പതുകോടി രൂപയ്ക്ക്

First Published 20, Nov 2020, 4:22 PM

ബ്രിട്ടന്റെ മുൻപ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡായ വിസ്കിയുടെ ഒരു അപൂർവ പെയിന്റിംഗ് ലണ്ടനിൽ ഒമ്പതുകോടിയ്ക്ക് വിറ്റുപോയി. 1930 -കളിൽ വരച്ച ആ ഛായാചിത്രത്തിൽ ജോണി വാക്കറിന്റെയും, ബ്ലാക്ക് ലേബലിന്റെയും കുപ്പികളും, ഒരു ജഗ്ഗും രണ്ട് ഗ്ലാസുകളും കാണാം. ലേലം നടത്തിയ കമ്പനി സോതെബീസ് മറ്റ് 14 ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇതും  ലേലത്തിന് വച്ചത്.  

<p>ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ഈ ലേലത്തിൽ കണക്കാക്കിയതിനെക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി വിലക്കാണ് ചിത്രം വിറ്റുപോയത്. ചർച്ചിലിന്റെ മറ്റൊരു പെയിന്റിംഗിനും ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത്. ഒരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായ ചർച്ചിൽ, 1930 -കളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള തന്റെ വീടായ ചാർട്ട്വെല്ലിൽ ഇരുന്നാണ് "ജ​ഗ് വിത്ത് ബോട്ടിൽസ്" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വരച്ചത്.&nbsp;</p>

ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ഈ ലേലത്തിൽ കണക്കാക്കിയതിനെക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി വിലക്കാണ് ചിത്രം വിറ്റുപോയത്. ചർച്ചിലിന്റെ മറ്റൊരു പെയിന്റിംഗിനും ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത്. ഒരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായ ചർച്ചിൽ, 1930 -കളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള തന്റെ വീടായ ചാർട്ട്വെല്ലിൽ ഇരുന്നാണ് "ജ​ഗ് വിത്ത് ബോട്ടിൽസ്" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വരച്ചത്. 

<p>പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബവീടായ ചാർട്ട്വെലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിത്രം വരക്കാൻ ചർച്ചിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും, മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാനും ചിത്രരചന ചർച്ചിലിനെ സഹായിച്ചുവെന്നുവേണം കരുതാൻ. &nbsp; &nbsp;</p>

പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബവീടായ ചാർട്ട്വെലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിത്രം വരക്കാൻ ചർച്ചിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും, മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാനും ചിത്രരചന ചർച്ചിലിനെ സഹായിച്ചുവെന്നുവേണം കരുതാൻ.    

<p>ചർച്ചിലിന്റെ മദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണികളുണ്ട് . 'വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണ്. അതിനെ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാനാണ് വിസ്കി ചേർക്കുന്നത്' എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. 'വിസ്കി വെടിയുണ്ടകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും മിക്ക പുരുഷന്മാരും വെടിയുണ്ടകളേക്കാൾ വിസ്കിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്' എന്നും ചർച്ചിൽ പറയുകയുണ്ടായി.&nbsp;</p>

ചർച്ചിലിന്റെ മദ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണികളുണ്ട് . 'വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണ്. അതിനെ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാനാണ് വിസ്കി ചേർക്കുന്നത്' എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. 'വിസ്കി വെടിയുണ്ടകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും മിക്ക പുരുഷന്മാരും വെടിയുണ്ടകളേക്കാൾ വിസ്കിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്' എന്നും ചർച്ചിൽ പറയുകയുണ്ടായി. 

<p>അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ജോണി വാക്കർ ബ്ലാക്ക് ലേബലായിരുന്നു. ഈ പെയിന്റിംഗ് ചർച്ചിലിന്റെ ബ്രാൻഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു. &nbsp;&nbsp;</p>

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ജോണി വാക്കർ ബ്ലാക്ക് ലേബലായിരുന്നു. ഈ പെയിന്റിംഗ് ചർച്ചിലിന്റെ ബ്രാൻഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു.   

<p>1940 -കളിൽ യൂറോപ്പിന്റെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ വ്യവസായി ഡബ്ല്യു. അവെറെൽ ഹാരിമാന് ചർച്ചിൽ പിന്നീട് ഈ ചിത്രം നൽകി.&nbsp;</p>

1940 -കളിൽ യൂറോപ്പിന്റെ യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ വ്യവസായി ഡബ്ല്യു. അവെറെൽ ഹാരിമാന് ചർച്ചിൽ പിന്നീട് ഈ ചിത്രം നൽകി. 

<p>ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ റാൻ‌ഡോൾഫിന്റെ ഭാര്യ പമേല, ഹാരിമാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേകുറിച്ച് ചർച്ചിലിന് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. പമേല 1970 -കളിൽ ഹാരിമാനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ റാൻ‌ഡോൾഫിന്റെ ഭാര്യ പമേല, ഹാരിമാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേകുറിച്ച് ചർച്ചിലിന് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. പമേല 1970 -കളിൽ ഹാരിമാനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 

 

<p>പിന്നീട് 1997 -ൽ അവരുടെ മരണശേഷം പെയിന്റിംഗ് വിറ്റു. പിൽക്കാല ഉടമകളായ ബാർബറയും, ഇറ ലിപ്മാനും മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇത് വീണ്ടും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയായിരുന്നു. ചർച്ചിൽ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് 550 -ലധികം പെയിന്റിംഗുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. &nbsp;</p>

പിന്നീട് 1997 -ൽ അവരുടെ മരണശേഷം പെയിന്റിംഗ് വിറ്റു. പിൽക്കാല ഉടമകളായ ബാർബറയും, ഇറ ലിപ്മാനും മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇത് വീണ്ടും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയായിരുന്നു. ചർച്ചിൽ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് 550 -ലധികം പെയിന്റിംഗുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.