വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നോവകള്‍ ഇനി എളുപ്പമെത്തും, കാരണം!

First Published 29, Oct 2020, 4:58 PM

ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കിടിലന്‍ ഓഫറുകളുമായി എത്തുകയാണ്. ഇതാ വിശദവിവരങ്ങള്‍ അറിയാം

<p>ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുമായി എത്തുന്നു</p>

ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുമായി എത്തുന്നു

<p>ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഓഫര്‍</p>

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഓഫര്‍

<p>ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് ഓൺ റോഡ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ ലോൺ, 84 മാസം വരെയുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചടവ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ചാർജ് ഈടാക്കാതിരിക്കൽ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക.&nbsp;</p>

ടൊയോട്ടയുടെ വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് ഓൺ റോഡ് വിലയുടെ 90 ശതമാനം വരെ ലോൺ, 84 മാസം വരെയുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, നേരത്തെയുള്ള തിരിച്ചടവ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ചാർജ് ഈടാക്കാതിരിക്കൽ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. 

<p>കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫിനാൻസിന്റെ നേട്ടം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ടൊയോട്ടയുടെ നിരയിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ ഫിനാസ് സ്‍കീമുകൾ ലഭ്യമാണ്.&nbsp;</p>

കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫിനാൻസിന്റെ നേട്ടം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ടൊയോട്ടയുടെ നിരയിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ ഫിനാസ് സ്‍കീമുകൾ ലഭ്യമാണ്. 

<p>എളുപ്പത്തിലുള്ള ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ, പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപന, സർവീസ് തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ടികെഎം എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു.&nbsp;</p>

എളുപ്പത്തിലുള്ള ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങൾ, പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപന, സർവീസ് തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ടികെഎം എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. 

<p>ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുമായുള്ള ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ &nbsp;ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഡീലർമാർക്കും വിവിധങ്ങളായ ഫിനാൻസ് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയും എളുപ്പത്തിലുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ടൊയോട്ട വ്യക്തമാക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുമായുള്ള ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ  ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഡീലർമാർക്കും വിവിധങ്ങളായ ഫിനാൻസ് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയും എളുപ്പത്തിലുള്ള വായ്പ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ടൊയോട്ട വ്യക്തമാക്കുന്നത്.