റിച്ചാര്‍ഡ് ആറ്റന്‍ബറോയുടെ 20 വര്‍ഷത്തെ ശ്രമഫലമാണ് 'ഗാന്ധി' എന്ന സിനിമ; ചരിത്രം ചിത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ...

First Published 22, Sep 2020, 9:53 AM

മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ​ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻബറോയുടെ സംവിധാനത്തിൽ 1982 ൽ ഇറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ​ഗാന്ധി. ഇതു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഏതാണ്ട് 20 കൊല്ലം മുമ്പുതന്നെ അറ്റൻബറോ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജോൺ ബ്രെയ്ലി തിരക്കഥാ രചനയും പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച 'ഗാന്ധി'യിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നാടകനടനായ ബെൻ കിം​ഗ്സ്ലിയാണ്. കസ്തൂർബയായി വേഷമിട്ടത് രോഹിണി ഹത്തങ്കഡിയും.
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;തൃശൂർ</p>

ഉത്തരം: തൃശൂർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പന്മന</p>

ഉത്തരം: പന്മന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വെള്ളനാട്</p>

ഉത്തരം: വെള്ളനാട്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മറയൂർ</p>

ഉത്തരം: മറയൂർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കുരുമുളക്</p>

ഉത്തരം: കുരുമുളക്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്</p>

ഉത്തരം: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കുന്ദലത</p>

ഉത്തരം: കുന്ദലത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;രോഹിണി ഹത്തങ്കഡി</p>

ഉത്തരം: രോഹിണി ഹത്തങ്കഡി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്</p>

ഉത്തരം: വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പെട്രോളജി</p>

ഉത്തരം: പെട്രോളജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി</p>

ഉത്തരം: ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അയ്യങ്കാളി</p>

ഉത്തരം: അയ്യങ്കാളി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഡെറാഡൂൺ</p>

ഉത്തരം: ഡെറാഡൂൺ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി</p>

ഉത്തരം: വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഹാത്മാ ഗാന്ധി</p>

ഉത്തരം: മഹാത്മാ ഗാന്ധി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ലാലാ ലജ്പത് റായ്</p>

ഉത്തരം: ലാലാ ലജ്പത് റായ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അനിത നായർ</p>

ഉത്തരം: അനിത നായർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കോട്ടയം</p>

ഉത്തരം: കോട്ടയം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ</p>

ഉത്തരം: ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഡെറാഡൂൺ</p>

ഉത്തരം: ഡെറാഡൂൺ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജെ ബി കൃപലാനി</p>

ഉത്തരം: ജെ ബി കൃപലാനി

<p>ഉത്തരം: ഒറീസ</p>

ഉത്തരം: ഒറീസ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കർണാടക</p>

ഉത്തരം: കർണാടക

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മുംബൈ</p>

ഉത്തരം: മുംബൈ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആസ്സാം</p>

ഉത്തരം: ആസ്സാം

loader