വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍; കടലില്‍ അവരുടെ ശവസംസ്‌കാരം; കാണാം അവിശ്വസനീയ ജീവിത ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 10, Oct 2020, 11:19 PM

ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ വെള്ളത്തില്‍ കഴിയുന്ന മനുഷ്യര്‍. കടലില്‍ കഴിയുന്ന ബജാവു എന്ന ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരെ അങ്ങനെയേ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവൂ. 
 

<p>ഇന്തൊനേഷ്യയുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രദേശത്തും സെലെബിസിലും ബോര്‍ണ്ണിയോയിലും ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ മിന്ദനാവോയിലും സുലു ഉപദ്വീപിലുമാണ് ഇവരുടെ വാസം.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ഇന്തൊനേഷ്യയുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രദേശത്തും സെലെബിസിലും ബോര്‍ണ്ണിയോയിലും ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ മിന്ദനാവോയിലും സുലു ഉപദ്വീപിലുമാണ് ഇവരുടെ വാസം. 
 

<p>ജനനം മുതല്‍ മരണം വരെ ഇവരുടെ ജീവിതം വെള്ളത്തിലാണ്.&nbsp;</p>

ജനനം മുതല്‍ മരണം വരെ ഇവരുടെ ജീവിതം വെള്ളത്തിലാണ്. 

<p>ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പൈന്‍സില്‍ നിന്നും പലയിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ആസ്‌ട്രോനേഷ്യന്‍ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഗോത്രസമുദായക്കാരാണ് ഇവര്‍</p>

ദക്ഷിണ ഫിലിപ്പൈന്‍സില്‍ നിന്നും പലയിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ആസ്‌ട്രോനേഷ്യന്‍ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഗോത്രസമുദായക്കാരാണ് ഇവര്‍

<p>ഇവര്‍ക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ കരയിലെ ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ഇവര്‍ക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ കരയിലെ ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ്. 
 

<p>ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാന്‍ അവര്‍ തടികൊണ്ടുള്ള വള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു.&nbsp;</p>

ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാന്‍ അവര്‍ തടികൊണ്ടുള്ള വള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. 

<p><br />
സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. അവരുടെ രാജ്യം തന്നെ സമുദ്രമാണ്.&nbsp;</p>


സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. അവരുടെ രാജ്യം തന്നെ സമുദ്രമാണ്. 

<p>അതിനാല്‍, ഇവര്‍ക്ക് എവിടെയും പൗരത്വമില്ല. അതിനാല്‍ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും അവര്‍ക്കില്ല.&nbsp;</p>

അതിനാല്‍, ഇവര്‍ക്ക് എവിടെയും പൗരത്വമില്ല. അതിനാല്‍ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും അവര്‍ക്കില്ല. 

<p>തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കടലിലുള്ള വേട്ടയാടല്‍ കഴിവുകളുപയോഗിച്ചാണ് ഇവര്‍ ജീവിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കടലിലുള്ള വേട്ടയാടല്‍ കഴിവുകളുപയോഗിച്ചാണ് ഇവര്‍ ജീവിക്കുന്നത്. 

<p>ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതിനാലും പൗരത്വമില്ലാത്തതിനാലും ഇവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല.&nbsp;</p>

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതിനാലും പൗരത്വമില്ലാത്തതിനാലും ഇവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല. 

<p>ജോലി കണ്ടെത്താനും സാധ്യമല്ല.&nbsp;</p>

ജോലി കണ്ടെത്താനും സാധ്യമല്ല. 

<p><br />
അതുപോലെ തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല.&nbsp;</p>


അതുപോലെ തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല. 

<p>ലാന്‍ഡ് ബജാവു എന്നോ സീ ബജാവു എന്നോ ഇവരറിയപ്പെടുന്നു.&nbsp;</p>

ലാന്‍ഡ് ബജാവു എന്നോ സീ ബജാവു എന്നോ ഇവരറിയപ്പെടുന്നു. 

<p>കടല്‍ ജിപ്‌സികള്‍, കടല്‍ വേട്ടക്കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കടല്‍ നാടോടികള്‍ എന്നും ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്.&nbsp;</p>

കടല്‍ ജിപ്‌സികള്‍, കടല്‍ വേട്ടക്കാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കടല്‍ നാടോടികള്‍ എന്നും ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്. 

<p>ബജാവുകള്‍ സാധാരണയായി കടലിലെ അവരുടെ വീടുകളില്‍ താമസിക്കുന്നു.&nbsp;</p>

ബജാവുകള്‍ സാധാരണയായി കടലിലെ അവരുടെ വീടുകളില്‍ താമസിക്കുന്നു. 

<p>ആ വീട് അവര്‍ പണ്ടുപണ്ടുമുതലേ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തവയാണ്. നമ്മുടെ കെട്ടുവള്ളത്തോട് സാദൃശമുള്ള ബോട്ട് തന്നെയാണത്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ആ വീട് അവര്‍ പണ്ടുപണ്ടുമുതലേ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തവയാണ്. നമ്മുടെ കെട്ടുവള്ളത്തോട് സാദൃശമുള്ള ബോട്ട് തന്നെയാണത്. 
 

<p>ബാര്‍ട്ടര്‍ സമ്പ്രദായം വഴിയാണ് അവര്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ബാര്‍ട്ടര്‍ സമ്പ്രദായം വഴിയാണ് അവര്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത്. 
 

<p>ആഴക്കടലില്‍ വരെ ചെന്ന് മീന്‍ കണ്ടെത്തുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്.&nbsp;</p>

ആഴക്കടലില്‍ വരെ ചെന്ന് മീന്‍ കണ്ടെത്തുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. 

<p>ബോട്ടിനോട് ബന്ധിച്ച ചെറുതോണിയിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് കുടുക്കിയെടുക്കുന്ന സ്രാവിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാണ് ഇവര്‍ ബോട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

ബോട്ടിനോട് ബന്ധിച്ച ചെറുതോണിയിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് കുടുക്കിയെടുക്കുന്ന സ്രാവിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാണ് ഇവര്‍ ബോട്ടിലെത്തിക്കുന്നത്. 

<p>കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, വിറക്, പാകം ചെയ്യാനുള്ള ധാന്യങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം കരയില്‍നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്.&nbsp;</p>

കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, വിറക്, പാകം ചെയ്യാനുള്ള ധാന്യങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം കരയില്‍നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. 

<p>എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പാചകം. &nbsp;വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്.&nbsp;</p>

എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് പാചകം.  വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്. 

<p>ബജാവു അവരുടെ കരകൗശല കഴിവുകള്‍ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.&nbsp;</p>

ബജാവു അവരുടെ കരകൗശല കഴിവുകള്‍ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. 

<p>ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ ഒരു സ്‌കെച്ച് പോലുമില്ലാതെ ഒരു മല്‍സ്യ ബന്ധന ബോട്ട് ഇവര്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നു.&nbsp;</p>

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ ഒരു സ്‌കെച്ച് പോലുമില്ലാതെ ഒരു മല്‍സ്യ ബന്ധന ബോട്ട് ഇവര്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നു. 

<p><br />
മനോഹരമായ കുടിലുകള്‍ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ടീം വര്‍ക്ക് വഴി ഇവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.</p>


മനോഹരമായ കുടിലുകള്‍ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ടീം വര്‍ക്ക് വഴി ഇവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.

<p>ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള സണ്‍സ്‌ക്രീന്‍ ലോഷന്‍ വരെ ഇവര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.</p>

ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള സണ്‍സ്‌ക്രീന്‍ ലോഷന്‍ വരെ ഇവര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

<p>സ്വയം വേട്ടയാടല്‍, ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തല്‍, ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്ര ജനതയാണ് ബജാവുകള്‍.&nbsp;</p>

സ്വയം വേട്ടയാടല്‍, ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തല്‍, ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്ര ജനതയാണ് ബജാവുകള്‍. 

<p>ഇവര്‍ വിവിധ സമുദ്രജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. കടല്‍ വെള്ളരി, ബജാവുവിനുള്ള വിലയേറിയ പ്രോട്ടീന്‍ ഭക്ഷണമാണ്.&nbsp;</p>

ഇവര്‍ വിവിധ സമുദ്രജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. കടല്‍ വെള്ളരി, ബജാവുവിനുള്ള വിലയേറിയ പ്രോട്ടീന്‍ ഭക്ഷണമാണ്. 

<p>ഇവരുടെ വിവാഹവും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുമെല്ലാം തനതായ രീതിയിലാണ് നടക്കുക.&nbsp;</p>

ഇവരുടെ വിവാഹവും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുമെല്ലാം തനതായ രീതിയിലാണ് നടക്കുക. 

<p>ദ്വീപിലാണ് ശവം സംസ്‌കരിക്കുക. അതിനായി ഇവര്‍ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു.&nbsp;</p>

ദ്വീപിലാണ് ശവം സംസ്‌കരിക്കുക. അതിനായി ഇവര്‍ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 

<p>വിവാഹത്തിലാകട്ടെ, മുഖത്ത് അരിപ്പൊടിയും ചുണ്ടില്‍ ചായവുമൊക്കെയിട്ട് വധുവിനെ തയ്യാറാക്കും.&nbsp;</p>

വിവാഹത്തിലാകട്ടെ, മുഖത്ത് അരിപ്പൊടിയും ചുണ്ടില്‍ ചായവുമൊക്കെയിട്ട് വധുവിനെ തയ്യാറാക്കും. 

<p><br />
കരയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ മുറിയിലെ പായയിലിരുത്തും. . പാട്ടും നൃത്തവുമുണ്ടാകും.&nbsp;</p>


കരയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ മുറിയിലെ പായയിലിരുത്തും. . പാട്ടും നൃത്തവുമുണ്ടാകും. 

<p>അതിനുശേഷം വരന്റെ അച്ഛന്റെ ബോട്ടില്‍ വധുവിനെ അയക്കുകയാണ്.</p>

അതിനുശേഷം വരന്റെ അച്ഛന്റെ ബോട്ടില്‍ വധുവിനെ അയക്കുകയാണ്.

<p>നമുക്ക് സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവിതം കെട്ടുകഥയല്ല</p>

നമുക്ക് സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവിതം കെട്ടുകഥയല്ല

loader