'ക്രിസ്‍മസ് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആഘോഷം തീര്‍ന്നിട്ടില്ല', ഫോട്ടോകളുമായി സാറാ അലി ഖാൻ

First Published Dec 26, 2020, 11:10 PM IST

ഇന്ത്യയില്‍ യുവ നടിമാരില്‍ ശ്രദ്ധേയയാണ് സാറാ അലി ഖാൻ. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടുതന്നെ പ്രിയംനേടിയ നടി. സാറാ അലി ഖാന്റെ ഫോട്ടോകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. സാറാ അലി ഖാന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. സാറാ അലി ഖാൻ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോകള്‍‌ ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്. ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.
 

<p>സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായ പുതിയ സിനിമ റിലീസ് ആയിരിക്കുകയാണ്.</p>

സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായ പുതിയ സിനിമ റിലീസ് ആയിരിക്കുകയാണ്.

<p>കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ ആണ് സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായി പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.</p>

കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ ആണ് സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായി പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

<p>വരുണ്‍ ധവാൻ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ സാറാ അലി ഖാന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നത്.</p>

വരുണ്‍ ധവാൻ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ സാറാ അലി ഖാന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നത്.

<p>സാറാ അലി ഖാന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്.</p>

സാറാ അലി ഖാന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്.

<p>സാറാ അലി ഖാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.</p>

സാറാ അലി ഖാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ ഫോട്ടോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.

<p>ക്രിസ്‍മസ് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആഘോഷം തീര്‍ന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് സാറാ അലി ഖാൻ ക്യാപ്ഷൻ ആയി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.</p>

ക്രിസ്‍മസ് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആഘോഷം തീര്‍ന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് സാറാ അലി ഖാൻ ക്യാപ്ഷൻ ആയി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

<p>കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‍തതിനെ കുറിച്ചാണ് സാറാ അലി ഖാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.</p>

കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‍തതിനെ കുറിച്ചാണ് സാറാ അലി ഖാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

<p>ഡേവിഡ് ധവാൻ ആണ് സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായ കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.</p>

ഡേവിഡ് ധവാൻ ആണ് സാറാ അലി ഖാൻ നായികയായ കൂലി നമ്പര്‍ വണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‍തിരിക്കുന്നത്.

<p>സാറാ അലി ഖാന്റെ ഫോട്ടോ.</p>

സാറാ അലി ഖാന്റെ ഫോട്ടോ.