കോലിയും ഇമോജിയും തമ്മിലെന്ത് ? കാണാം ചില 'കോലി ഭാവങ്ങള്‍'

First Published 18, Jul 2019, 2:45 PM IST

സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ക്ക് പകരം വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉപാധികളാണ് ഇമോജികള്‍. ജപ്പാനീസ് വാക്കാണ് ഇമോജി. 'ഇ' എന്നാല്‍ ചിത്രമെന്നാണര്‍ത്ഥം. 'മോജി'യെന്നാല്‍ കഥാപാത്രമെന്നും. ഈ വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇമോടികോണ്‍ എന്ന വാക്കുമായി ഏറെ സാമ്യതയുണ്ട്. 

 

ഇപ്പോള്‍ ഇമോജികളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത് കോലിയുടെ ഭാവങ്ങളാണ്. കളിക്കളത്തിലും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരശേഷം നടക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലും കോലിയുടെ ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് ഇമോജികളുമായി ഏറെ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തല്‍. കാണാം ചില കോലി ഭാവങ്ങള്‍.
 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

loader