മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളും കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പും അകറ്റാം; ഈ പാക്കുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് നോക്കൂ

First Published Mar 12, 2021, 7:54 PM IST

മു‌ഖത്തെ ചുളിവുകളും കറുത്തപാടുകളും പ്രായം വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയോ? എങ്കിൽ ചർമത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകാൻ സമയമായി. വിലയേറിയ കോസ്മറ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിക്കാതെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താം. മുഖത്തെ ചുളിവുകളും കറുത്ത പാടുകളും അകറ്റാൻ ഇതാ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത മാർ​ഗങ്ങളുണ്ട്...