പ്രമേഹരോ​ഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അഞ്ച് തരം നട്സുകൾ

First Published Feb 9, 2021, 4:20 PM IST

നട്‌സ് പോഷകങ്ങളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്. ദിവസവും ഒരു പിടി നട്സ് കഴിക്കുന്നത് ധാരാളം ആരോ​ഗ്യഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത നട്‌സ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നട്സ് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യന്റെ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അഞ്ച് തരം നട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...