ഗർഭകാലത്ത് കാപ്പി കുടിക്കാമോ...?

First Published 27, Aug 2020, 8:17 PM

കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് പൊതുവേ ആരോ​ഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഉയർന്ന കഫീൻ കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് കപ്പ് കാപ്പിയിൽ കൂടുതൽ (250 മില്ലി) കുടിക്കുന്നത്  ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും വയറിളക്കത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് വിദ​ഗ്ധർ എല്ലായ്പ്പോഴും വാദിക്കുന്നു. 

<p>ഗർഭകാലത്ത് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പുതിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. കഫീൻ കുറയ്ക്കുന്നത് ഗർഭം അലസൽ, കുഞ്ഞിന് ഭാരം കുറയുക, അകാല ജനനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് 'ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണലി' ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.</p>

ഗർഭകാലത്ത് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പുതിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. കഫീൻ കുറയ്ക്കുന്നത് ഗർഭം അലസൽ, കുഞ്ഞിന് ഭാരം കുറയുക, അകാല ജനനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് 'ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണലി' ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

<p>കഫീൻ ഗർഭധാരണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ&nbsp;<br />
കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി 37 നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. കഫീൻ ഉപഭോഗം ഗർഭം അലസൽ, കുട്ടിക്കാലത്തെ അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ, കുട്ടിക്കാലത്തെ അമിതഭാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ​ഗവേഷകർ നിഗമനം ചെയ്തു.&nbsp;</p>

കഫീൻ ഗർഭധാരണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ 
കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി 37 നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. കഫീൻ ഉപഭോഗം ഗർഭം അലസൽ, കുട്ടിക്കാലത്തെ അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ, കുട്ടിക്കാലത്തെ അമിതഭാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ​ഗവേഷകർ നിഗമനം ചെയ്തു. 

<p>ഗർഭിണികൾ കാപ്പി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ ഉപദേശിച്ചു. കഫീൻ കാപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല, കോള, ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവയിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

ഗർഭിണികൾ കാപ്പി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ ഉപദേശിച്ചു. കഫീൻ കാപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല, കോള, ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവയിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
 

<p>കഫീൻ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിത വളർച്ച, കുഞ്ഞിന് ഭാരം കുറയ്ക്കൽ, മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാമെന്ന് 'ലോകാരോഗ്യ സംഘടന' (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ പ്രതിദിനം 300 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കഫീൻ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു.</p>

കഫീൻ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിത വളർച്ച, കുഞ്ഞിന് ഭാരം കുറയ്ക്കൽ, മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാമെന്ന് 'ലോകാരോഗ്യ സംഘടന' (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ പ്രതിദിനം 300 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കഫീൻ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു.

<p>ഗര്‍ഭധാരണത്തിന്റെ ആദ്യ കാലയളവില്‍ അമിതമായി കാഫീന്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന്‌ കാരണമായേക്കും. മാത്രമല്ല, ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 'ഫിനോള്‍' എന്ന സംയുക്തം ശരീരം ഇരുമ്പ്‌ ആഗീരണം ചെയ്യുന്നത്‌ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും കാരണമാകാമെന്നും വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു‌. കാഫീന്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ കൂടിയാല്‍ ശരീരം ഇരുമ്പ്‌ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്‌ തടസ്സപ്പെടുത്തും.</p>

ഗര്‍ഭധാരണത്തിന്റെ ആദ്യ കാലയളവില്‍ അമിതമായി കാഫീന്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന്‌ കാരണമായേക്കും. മാത്രമല്ല, ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 'ഫിനോള്‍' എന്ന സംയുക്തം ശരീരം ഇരുമ്പ്‌ ആഗീരണം ചെയ്യുന്നത്‌ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും കാരണമാകാമെന്നും വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നു‌. കാഫീന്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ കൂടിയാല്‍ ശരീരം ഇരുമ്പ്‌ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്‌ തടസ്സപ്പെടുത്തും.

<p>ഗർഭകാലത്ത് കാപ്പി അധികം കഴിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ കരളിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നും പിന്നീട് കരൾ രോ​ഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ദിവസം 300 ഗ്രാമിലധികം കഫീൻ അതായത് ദിവസം 2 മുതൽ മൂന്ന് കപ്പ് കാപ്പി വരെ&nbsp;<br />
​ഗർഭിണികൾ കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനിടയാകുമെന്ന് മുൻ പഠനങ്ങളിൽ തെളി‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.</p>

ഗർഭകാലത്ത് കാപ്പി അധികം കഴിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ കരളിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നും പിന്നീട് കരൾ രോ​ഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ദിവസം 300 ഗ്രാമിലധികം കഫീൻ അതായത് ദിവസം 2 മുതൽ മൂന്ന് കപ്പ് കാപ്പി വരെ 
​ഗർഭിണികൾ കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനിടയാകുമെന്ന് മുൻ പഠനങ്ങളിൽ തെളി‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

loader