കളി കച്ചവടമാക്കുന്നതിനെതിരെ നഗ്ന ഫുഡ്ബോള്‍ മത്സരം

First Published 18, Aug 2020, 12:25 PM

ലോകത്ത് കളിക്കളത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡ്ബോളില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വാണിജ്യവത്കരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. കളിക്കളത്തിലെ വാണിജ്യവത്ക്കരണം കളിയ്ക്കുള്ള പ്രധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും പകരം കളിക്കായി പണം മുടക്കുന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ താല്‍പ്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നുവന്ന വ്യത്യസ്ഥമായ പ്രതിഷേധമാണ് ന​ഗ്നരായി ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കൽ. ജർമനിയിലെ സ്റ്റിംബർ​ഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്രത്തിന്റെ സംഘാടകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ  ജെറിറ്റ് സ്റ്റാർക്വ്യൂസ്കി ആണ്.

<p><span style="font-size:14px;">ജർമനിയിലെ സ്റ്റിംബർ​ഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിനു മുമ്പ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ. പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇരു ടീമിലെ കളിക്കാരും ന​ഗ്നരായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. നഗ്ന </span>ഫുഡ്ബോ<span style="font-size:14px;">ളിന്റെ സംഘാടകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ സ്റ്റാർക്വ്യൂസ്കി ആണ്.</span></p>

ജർമനിയിലെ സ്റ്റിംബർ​ഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിനു മുമ്പ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ. പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇരു ടീമിലെ കളിക്കാരും ന​ഗ്നരായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. നഗ്ന ഫുഡ്ബോളിന്റെ സംഘാടകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ സ്റ്റാർക്വ്യൂസ്കി ആണ്.

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ തലിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ.</span></p>

മത്സരത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ തലിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">നഗ്ന </span>ഫുഡ്ബോ<span style="font-size:14px;">ൾ മത്സരങ്ങളുടെ സംഘാടകനും ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ജെറിറ്റ് സ്റ്റാർക്വ്യൂസ്കി.</span></p>

നഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ സംഘാടകനും ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ജെറിറ്റ് സ്റ്റാർക്വ്യൂസ്കി.

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാർ</span></p>

മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരും റഫറിമാരും ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നു</span></p>

മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരും റഫറിമാരും ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നു

<p><span style="font-size:14px;">കിക്കോഫിനു മുമ്പ് ടോസ് ഇടുന്ന ഇരു ടീമിലെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ</span></p>

കിക്കോഫിനു മുമ്പ് ടോസ് ഇടുന്ന ഇരു ടീമിലെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ</span></p>

മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ</span></p>

മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ഫുഡ്ബോൾ മത്സരം കാണാനെത്തിയ യുവതി ​ഗാലറിയിൽ. പുറകിൽ ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരെയും കാണാം</span></p>

ഫുഡ്ബോൾ മത്സരം കാണാനെത്തിയ യുവതി ​ഗാലറിയിൽ. പുറകിൽ ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാരെയും കാണാം

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാർ. സംഘാടക സമിതി അം​ഗങ്ങളിലെ ഒരാളായ സ്ത്രീയെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം</span></p>

മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാർ. സംഘാടക സമിതി അം​ഗങ്ങളിലെ ഒരാളായ സ്ത്രീയെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ഗാലറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ മൊബൈലിൽ പകർത്തുന്ന സ്ത്രീ</span></p>

ഗാലറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ മൊബൈലിൽ പകർത്തുന്ന സ്ത്രീ

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാർ.</span></p>

മത്സരം തുടങ്ങും മുമ്പ് ലൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാർ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ജേഴ്സി ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരവരുടെ നമ്പർ പെയിന്റ് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ.</span></p>

ജേഴ്സി ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരവരുടെ നമ്പർ പെയിന്റ് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ.

<p><span style="font-size:14px;">ജേഴ്സി ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരവരുടെ നമ്പർ പെയിന്റ് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ.</span></p>

ജേഴ്സി ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ അവരവരുടെ നമ്പർ പെയിന്റ് കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ</span></p>

മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ടീമിലെയും കളിക്കാരിൽ ചിലർ

<p><span style="font-size:14px;">&nbsp;ഫ്രീകിക്ക് എടുക്കുന്ന ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ</span></p>

 ഫ്രീകിക്ക് എടുക്കുന്ന ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമുകളിൽ ഒരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ</span></p>

ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമുകളിൽ ഒരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ

<p><span style="font-size:14px;">ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കളിക്കാർ</span></p>

ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കളിക്കാർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നു.</span></p>

ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നു.

<p><span style="font-size:14px;">ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നു.</span></p>

ഫുഡ്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നു.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ</span></p>

ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ

<p><span style="font-size:14px;">ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ</span></p>

ന​ഗ്ന ഫുഡ്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ

undefined

loader