2020 ൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം നേടിയ ഒൻപത് വയസുകാരൻ

First Published Dec 22, 2020, 9:00 PM IST

കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ. കൂടുതൽ സമയവും അവർ അതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.  കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വച്ച് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് ഒരു മിടുക്കനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പേര് റയാൻ കാജി.

<p>യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക ഫോബ്സ് മാസിക പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ. പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒൻപത് വയസുകാരനായ ടെക്സാസിൽ നിന്നുള്ള റിയാൻ കാജി ആണ്. 41.7 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് റിയാന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനുള്ളത്.</p>

യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക ഫോബ്സ് മാസിക പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ. പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒൻപത് വയസുകാരനായ ടെക്സാസിൽ നിന്നുള്ള റിയാൻ കാജി ആണ്. 41.7 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് റിയാന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനുള്ളത്.

<p>29.5 ദശലക്ഷം യു.എസ്. ഡോളറാണ് (217.14 കോടി) ഈ ഒമ്പതു വയസുകാരൻ ഈ വർഷം സമ്പാദിച്ചത്.</p>

29.5 ദശലക്ഷം യു.എസ്. ഡോളറാണ് (217.14 കോടി) ഈ ഒമ്പതു വയസുകാരൻ ഈ വർഷം സമ്പാദിച്ചത്.

<p>യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ആദ്യ അറുപത് വീഡിയോകളിൽ ഒന്നും റിയാന്റേതാണ്. ഹ്യൂജ് എഗ്സ് സർപ്രൈസ് ടോയ്സ് ചാലഞ്ച് എന്ന വീഡിയോക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ബില്യൺ വ്യൂസ് ആണ്.</p>

യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ആദ്യ അറുപത് വീഡിയോകളിൽ ഒന്നും റിയാന്റേതാണ്. ഹ്യൂജ് എഗ്സ് സർപ്രൈസ് ടോയ്സ് ചാലഞ്ച് എന്ന വീഡിയോക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ബില്യൺ വ്യൂസ് ആണ്.

<p>കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ അൺബോക്സിങ്ങും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസുമാണ് റിയാൻ തന്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നത്. റിയാന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ അവതരണവും കുസൃതികളും കാണാൻ പ്രായമായവർ പോലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.<br />
&nbsp;</p>

കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ അൺബോക്സിങ്ങും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസുമാണ് റിയാൻ തന്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നത്. റിയാന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ അവതരണവും കുസൃതികളും കാണാൻ പ്രായമായവർ പോലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.
 

<p>റിയാൻ ഗുവാൻ എന്നാണ് ഈ മിടുക്കന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. &nbsp;ഫോബ്സ് മാസിക കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിലും റിയാൻ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2015 മാർച്ചിലാണ് റിയാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്.</p>

റിയാൻ ഗുവാൻ എന്നാണ് ഈ മിടുക്കന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്.  ഫോബ്സ് മാസിക കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിലും റിയാൻ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2015 മാർച്ചിലാണ് റിയാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്.