കണ്ടാൽ ഒന്ന് പേടിച്ച് പോകും, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്

First Published Nov 28, 2020, 11:01 PM IST

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ  സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോളണ്ടിൽ തുറന്നു.  148 അടിയാണ് ഡീപ്പ്സ്പോട്ട് എന്ന ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ആഴം.  
 

<p>282,517 ക്യൂബിക് അടി ജലമാണ് ഡീപ്പ്സ്പോട്ടിലുള്ളത്. അതായത് 82 അടി നീളമുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലുള്ളതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടിയിലേറെ വെള്ളമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.</p>

282,517 ക്യൂബിക് അടി ജലമാണ് ഡീപ്പ്സ്പോട്ടിലുള്ളത്. അതായത് 82 അടി നീളമുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലുള്ളതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടിയിലേറെ വെള്ളമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

<p>മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഗുഹകളും കപ്പല്‍ തകര്‍ന്നതിന്റെ മാതൃകകളും വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഗുഹകളും കപ്പല്‍ തകര്‍ന്നതിന്റെ മാതൃകകളും വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 

<p>നീന്തല്‍കുളത്തിനൊപ്പം റെസ്റ്ററന്റുകളും കോണ്‍ഫറന്‍സ്‌ റൂമുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ്‌ ഇവ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌.</p>

നീന്തല്‍കുളത്തിനൊപ്പം റെസ്റ്ററന്റുകളും കോണ്‍ഫറന്‍സ്‌ റൂമുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ്‌ ഇവ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌.

<p>ഇറ്റലിയിലെ മോണ്ടെഗ്രോറ്റോയിലെ വൈ-40 ഡീപ്‌ ജോയ്‌ എന്ന 132 അടി ആഴമുള്ള കുളത്തിന്റെ റെക്കോര്‍ഡാണ്‌ പുതിയ കുളം തകര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്‌.</p>

ഇറ്റലിയിലെ മോണ്ടെഗ്രോറ്റോയിലെ വൈ-40 ഡീപ്‌ ജോയ്‌ എന്ന 132 അടി ആഴമുള്ള കുളത്തിന്റെ റെക്കോര്‍ഡാണ്‌ പുതിയ കുളം തകര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്‌.

<p>ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ്‌ നീന്തല്‍ പരിശീലകനായ സെമിലേവ്‌ പറയുന്നത്.&nbsp;</p>

ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ്‌ നീന്തല്‍ പരിശീലകനായ സെമിലേവ്‌ പറയുന്നത്.