കുട്ടികള്‍ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന് അയക്കുന്ന കത്തുകള്‍ക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

First Published Dec 25, 2020, 4:07 PM IST

കുട്ടികള്‍ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന് അയക്കുന്ന കത്തുകള്‍ക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആരാണ് സാന്റയുടെ പേരില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതുന്നത്? 

<p>ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനാണ് സാന്റാക്ലോസ്.&nbsp;</p>

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനാണ് സാന്റാക്ലോസ്. 

<p>കുട്ടികള്‍ക്ക് സമ്മാനവും സ്‌നേഹവുമായി റെയിന്‍ഡിയറുകളെ പൂട്ടിയ മഞ്ഞുവണ്ടിയില്‍ എത്തുന്ന അപ്പൂപ്പന്‍ എല്ലാ കാലത്തെയും കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളെ &nbsp;വസന്തമാക്കുന്നു.&nbsp;</p>

കുട്ടികള്‍ക്ക് സമ്മാനവും സ്‌നേഹവുമായി റെയിന്‍ഡിയറുകളെ പൂട്ടിയ മഞ്ഞുവണ്ടിയില്‍ എത്തുന്ന അപ്പൂപ്പന്‍ എല്ലാ കാലത്തെയും കുട്ടികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളെ  വസന്തമാക്കുന്നു. 

<p>സാന്റ ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികള്‍.&nbsp;</p>

സാന്റ ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികള്‍. 

<p>അതിനാല്‍ത്തന്നെ അവര്‍ക്ക് അപ്പൂപ്പനോട് പറയാന്‍ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.&nbsp;</p>

അതിനാല്‍ത്തന്നെ അവര്‍ക്ക് അപ്പൂപ്പനോട് പറയാന്‍ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 

<p><br />
ധ്രുവപ്രദേശത്ത് കഴിയുന്ന സാന്റയ്ക്കായി എല്ലാ ക്രിസ്മസ് കാലങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ കത്തെഴുതാറുണ്ട്.&nbsp;</p>


ധ്രുവപ്രദേശത്ത് കഴിയുന്ന സാന്റയ്ക്കായി എല്ലാ ക്രിസ്മസ് കാലങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ കത്തെഴുതാറുണ്ട്. 

<p>സമ്മാനങ്ങളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ആ കത്തുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടിയും കിട്ടാറുണ്ട്.&nbsp;</p>

സമ്മാനങ്ങളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ആ കത്തുകള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടിയും കിട്ടാറുണ്ട്. 

<p>എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്? സാന്റയ്ക്ക് കുട്ടികളയക്കുന്ന കത്തുകള്‍ക്ക് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?&nbsp;</p>

എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്? സാന്റയ്ക്ക് കുട്ടികളയക്കുന്ന കത്തുകള്‍ക്ക് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 

<p><br />
അതറിയാന്‍ നമ്മളാദ്യം സാന്റ ക്ലോസ് മെയിന്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ അറിയണം.&nbsp;</p>


അതറിയാന്‍ നമ്മളാദ്യം സാന്റ ക്ലോസ് മെയിന്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ അറിയണം. 

<p>ആര്‍ട്ടിക് സര്‍ട്ടിക്കിളിലുള്ള ഫിന്‍ലാന്റിലെ റെവാനിയേമിയില്‍നിന്നും എട്ടു കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മഞ്ഞു മൂടിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സാന്റയുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉള്ളത്.&nbsp;</p>

ആര്‍ട്ടിക് സര്‍ട്ടിക്കിളിലുള്ള ഫിന്‍ലാന്റിലെ റെവാനിയേമിയില്‍നിന്നും എട്ടു കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മഞ്ഞു മൂടിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് സാന്റയുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉള്ളത്. 

<p><br />
ഫിന്നിഷ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാ വര്‍ഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കത്തുകളാണ് എത്താറുള്ളത്.</p>


ഫിന്നിഷ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാ വര്‍ഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കത്തുകളാണ് എത്താറുള്ളത്.

<p>1985-ല്‍ മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയത് 1. 7 കോടി എഴുത്തുകളാണ് .</p>

1985-ല്‍ മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയത് 1. 7 കോടി എഴുത്തുകളാണ് .

<p><br />
ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഈ കത്തുകള്‍ വായിച്ചു നോക്കാനും അവയ്ക്ക് മറുപടി അയക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി അയക്കാന്‍ മാത്രം ജീവനക്കാരുമുണ്ട്.&nbsp;</p>


ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഈ കത്തുകള്‍ വായിച്ചു നോക്കാനും അവയ്ക്ക് മറുപടി അയക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി അയക്കാന്‍ മാത്രം ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. 

<p>ഇതാണ് സാന്റാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയക്കാനുള്ള വിലാസം&nbsp;</p>

ഇതാണ് സാന്റാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയക്കാനുള്ള വിലാസം 

<p>സാന്റാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇതാണ്: https://my.posti.fi/en/santa-claus-main-post-office</p>

സാന്റാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇതാണ്: https://my.posti.fi/en/santa-claus-main-post-office

<p><br />
എന്നാല്‍, സാന്റാ ക്ലോസ് എന്നും സാന്റാ നോര്‍ത്ത് പോള്‍ എന്നുമെഴുതിയ നിരവധി കത്തുകളാണ് സാധാരണയായി കുട്ടികള്‍ അയക്കാറുള്ളത്.&nbsp;</p>


എന്നാല്‍, സാന്റാ ക്ലോസ് എന്നും സാന്റാ നോര്‍ത്ത് പോള്‍ എന്നുമെഴുതിയ നിരവധി കത്തുകളാണ് സാധാരണയായി കുട്ടികള്‍ അയക്കാറുള്ളത്. 

<p>വ്യക്തമായ അഡ്രസ്സില്ലാത്ത ഈ കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പുകളാണ്.&nbsp;</p>

വ്യക്തമായ അഡ്രസ്സില്ലാത്ത ഈ കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പുകളാണ്. 

<p><br />
അമേരിക്കയാണ് ഈ കത്തുകളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ കത്തുകള്‍ സ്വീകരിക്കാനും അവയ്ക്ക് മറുപടി അയക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം &nbsp;യുനൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p>


അമേരിക്കയാണ് ഈ കത്തുകളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ കത്തുകള്‍ സ്വീകരിക്കാനും അവയ്ക്ക് മറുപടി അയക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം  യുനൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

<p><br />
യു എസ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസ് സാന്റായ്ക്കുള്ള കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് 100 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്.&nbsp;</p>


യു എസ് പോസ്റ്റല്‍ സര്‍വീസ് സാന്റായ്ക്കുള്ള കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് 100 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്. 

<p>1912 -ല്‍ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറലായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക് ഹിച്‌കോക്ക് ആണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ശില്‍പ്പി.&nbsp;</p>

1912 -ല്‍ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറലായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക് ഹിച്‌കോക്ക് ആണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ശില്‍പ്പി. 

<p><br />
പോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും ഈ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അദ്ദേഹം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.&nbsp;</p>


പോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും ഈ കത്തുകള്‍ക്ക് മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അദ്ദേഹം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. 

<p>കത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ സംഘടനകളുടെയും മറ്റും സഹായം തേടും.</p>

കത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ സംഘടനകളുടെയും മറ്റും സഹായം തേടും.

<p><br />
കത്തുകള്‍ക്കുള്ള മറുപടി മാത്രമല്ല, കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം പോലും ഇവിടെയുണ്ട്.&nbsp;</p>


കത്തുകള്‍ക്കുള്ള മറുപടി മാത്രമല്ല, കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം പോലും ഇവിടെയുണ്ട്. 

<p>201-ല്‍ ഏഴ് നഗരങ്ങളില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സാന്റ പേരില്‍ സാന്റാ കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.&nbsp;</p>

201-ല്‍ ഏഴ് നഗരങ്ങളില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സാന്റ പേരില്‍ സാന്റാ കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 

<p><br />
ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ അമേരിക്കയിലാകെ ഈ സംവിധാനം നിലവില്‍വന്നു. കുട്ടികളുടെ കത്തുകള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നിലവിലുള്ളത്.</p>


ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ അമേരിക്കയിലാകെ ഈ സംവിധാനം നിലവില്‍വന്നു. കുട്ടികളുടെ കത്തുകള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

<p>ഇതാണ് ഓപ്‌റേഷന്‍ സാന്റാ വെബ്‌സൈറ്റ്: https://about.usps.com/holidaynews/operation-santa.htm</p>

ഇതാണ് ഓപ്‌റേഷന്‍ സാന്റാ വെബ്‌സൈറ്റ്: https://about.usps.com/holidaynews/operation-santa.htm

<p><br />
ബ്രിട്ടനിലും സമാനമായ സംവിധാനമുണ്ട്. റോയല്‍ മെയില്‍ സാന്റാ കത്തുകള്‍ മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാന്റാ വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.postoffice.co.uk/write-to-santa</p>


ബ്രിട്ടനിലും സമാനമായ സംവിധാനമുണ്ട്. റോയല്‍ മെയില്‍ സാന്റാ കത്തുകള്‍ മറുപടി അയക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാന്റാ വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.postoffice.co.uk/write-to-santa

<p>ലോകത്ത് മറ്റനവധി രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ സാന്റയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സംവിധാനമുണ്ട്.&nbsp;</p>

ലോകത്ത് മറ്റനവധി രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികള്‍ സാന്റയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ സംവിധാനമുണ്ട്.