കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോ മഹാരാജാസ് മുതൽ തൈക്കൂടം വരെയുള്ള പുതിയ പാതയിൽ ഇന്ന് മുതൽ മെട്രോ സർവീസ്. പുതിയ അഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആകെ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി. ഇന്നുമുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും.

കൂടാതെ യാത്രക്കാർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൗജന്യമായി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം. വൈറ്റില അടക്കം കൊച്ചിയിലെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൂടി മെട്രോ എത്തുന്നതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് കെഎംആർഎൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.