കണ്ണൂർ: കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ട് പേർ കൂടി കണ്ണൂരിൽ മരിച്ചു. താഴെ ചമ്പാട് ആർസി കുനിയിൽ കുറുമ്പാൽ അബ്ദുള്ള (76), മുഴപ്പാല കൂറേന്റെ പീടികയിലെ കെ പ്രേമജ (56 ) എന്നിവരാണ്  മരിച്ചത്. അബ്ദുള്ള തലശ്ശേരി ഇന്ദിര ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലും പ്രേമജ കണ്ണൂർ ജില്ല ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു.