തിരുവനന്തപുരം:ഡിസംബര്‍ 21-ന് കാലാവധി തീരുന്ന  170-ഓളം പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു നല്‍കി.  റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പലരുടേയും പ്രായപരിധി കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാനുഷിക പരിഗണന നല്‍കി നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിനും പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ വരുന്നതുവരെ പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനും  അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്  ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. 

കെ.എസ്.ഇ.ബി. മസ്ദൂര്‍ / വര്‍ക്കര്‍ റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, കേരള സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് റാങ്ക് ഹോള്‍േഡഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, കേരള ഹയര്‍ സെക്കണ്‍റി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്‌സ് റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ എന്നിവര്‍ നല്‍കിയ നിവേദനം കത്തിനോടൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.