റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് 41 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1052 ആയി. ജിദ്ദയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയും കൂടുതലാളുകൾ മരിച്ചത്, 21 പേർ. മക്ക, റിയാദ്, ഹുഫൂഫ്, ഖത്വീഫ്, മദീന, ദമ്മാം, ഖോബാർ, തബൂക്ക്, ബീഷ, അൽമുബറസ്, അൽബാഹ, ജീസാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബാക്കി മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്.

രാജ്യത്താകെ 4267 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1650 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 136315 ഉം രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 89540 ഉം ആയി. 45723 പേർ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. അതിൽ 1910 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

പുതിയ രോഗികൾ: റിയാദ് 1629, ജിദ്ദ 477, മക്ക 224, ഹുഫൂഫ് 200, ദമ്മാം 192, ഖോബാർ 132, ഖത്വീഫ് 116, മദീന 100, ഖമീസ് മുശൈത് 95, അൽമുബറസ് 80, അബഹ 77, അൽഖർജ് 71, ത്വാഇഫ് 65, ബുറൈദ 56, ജുബൈൽ 56, ദറഇയ 54, സഫ്വ 50, വാദി അൽദവാസിർ 31, നജ്റാൻ 24, യാംബു 22, ഹാഇൽ 22, മുസാഹ്മിയ 22, ബീഷ 18, അൽറസ് 17, ഉനൈസ 17, ഹുറൈംല 17, അൽദായർ 16, അൽദർബ് 15, ജീസാൻ 14, ഹുത്ത ബനീ തമീം 14, മഹായിൽ 13, ശറൂറ 12, മജ്മഅ 12, അൽഖുവയ്യ 12, നാരിയ 11, സാംത 10, ദുർമ 10, അഹദ് റുഫൈദ 9, തബൂക്ക് 9, വാദി ബിൻ ഹഷ്ബൽ 8, ഖുറയാത് അൽഉൗല 8, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 8, അൽഅയ്ദാബി 8, സുൽഫി 8, ദുബ 8, അൽമുസൈലിഫ് 7, തബാല 7, അൽദിലം 7, അൽജഫർ 6, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 6, അൽഖഫ്ജി 6, ദഹ്റാൻ 6, ബേയ്ഷ് 6, ലൈല 6, അൽഅയൂൻ 5, അൽബാഹ 5, ബുഖൈരിയ 5, അൽഹർജ 5, റാസ്തനൂറ 5, ഖിൽവ 4, അൽബദാഇ 4, അയൂൻ അൽജുവ 4, റാനിയ 4, ബലാസ്മർ 4, ഉറൈറ 4, ഫർസാൻ 4, റാബിഗ് 4, സുലൈയിൽ 4, റുവൈദ അൽഅർദ 4, സൽവ 4, റിയാദ് അൽഖബ്റ 3, ഖുൻഫുദ 3, ഉമ്മു അൽദൂം 3, അൽമദ്ദ 3, അൽബഷായർ 3, അബ്ഖൈഖ് 3, താദിഖ് 3, അൽഅസിയ 3, ബൽജുറഷി 2, തബർജൽ 2, അൽമുവയ്യ 2, സറാത് അബീദ 2, അൽബാഹ 2, അൽഅർദ 2, തുവാൽ 2, അല്ലൈത് 2, അറാർ 2, റഫഹ 2, മഖ്വ 2, മിദ്നബ് 1, അൽഖുർമ 1, അൽസഹൻ 1, അൽഫർഷ 1, ഹനാഖിയ 1, അൽനമാസ് 1, അൽഖഹ്മ 1, തനൂമ 1, മുലൈജ 1, അൽഗസാല 1, അൽഹയ്ത് 1, അൽഷനൻ 1, അബൂഅരീഷ് 1, സബ്യ 1, അദം 1, ഹബോണ 1, അൽഷഹബ 1, ദവാദ്മി 1, ഹരീഖ് 1, മറാത് 1, റൂമ 1, സാജർ 1, ശഖ്റ 1, ശുവൈഖ് 1.