കൊവി‍ഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രാജ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ചെറുകിട സംരംഭകരും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എംഎസ്എംഇ വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. നാല് വായ്പ പദ്ധതികളാണ് സംരംഭകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളത്. മുദ്ര വായ്പകൾ, സ്റ്റാൻഡ് അപ് ഇന്ത്യ വായ്പകൾ, പിഎംഇജിപി വായ്പ, 59 മിനുട്ട് വായ്പ എന്നിവയാണവ. അപേക്ഷകന്റെ പ്രൊഫൈലും ബിസിനസ്സ് ചരിത്രവും പരിഗണിച്ചാണ് വായ്പ തുകയുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുക. ആർബി അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാങ്കുകളും എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികളും അപേക്ഷകന് എം‌എസ്എംഇ വായ്പകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

എംഎസ്എംഇ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

എംഎസ്എംഇ സംരംഭങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള ദേശീയ പോർട്ടലായ  udyogaadhaar.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ആധാർ നമ്പർ, സംരംഭകന്റെ പേര് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ, 'സാധൂകരിക്കുക' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒടിപി പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അപേക്ഷാ ഫോം ദൃശ്യമാകും. ഇതിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാ ഡാറ്റയും ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് 'ശരി' എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വീണ്ടും ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും. ഒ‌ടി‌പി പൂരിപ്പിക്കുക, തുടർന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 'ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്' എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. 
 

എംഎസ്എംഇ വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ

  • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
  • എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്
  • അലഹബാദ് ബാങ്ക്
  • സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
  • ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്
  • ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ്
  • ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്
  • യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ