വർഗീയചേരിയിൽ വോട്ട് പിടുത്തമോ?

കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ? മുസ്ലിം ലീഗ് യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാണാം കവർ സ്റ്റോറി. 

Video Top Stories