ഗള്‍ഫില്‍ ട്രെന്‍ഡായി മലയാളി വിവാഹങ്ങള്‍: കല്യാണത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നിര്‍ത്തി പ്രവാസികള്‍

<p>gulf weddings</p>
Jan 1, 2021, 10:31 PM IST

2020നെ കുറിച്ചപ്രവാസികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളതെന്താണ്? മലയാളി വിവാഹങ്ങള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ ട്രെന്‍ഡാകുമ്പോള്‍...

Video Top Stories