ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ച് യുഎഇ; കാണാം ഗൾഫ് റൗണ്ടപ്പ്

<p>യുഎഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ ഇത്തവണയും മലയാളിത്തിളക്കം. കൊവിഡ് കാലത്ത് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു വെബ് സിനിമ.&nbsp;</p>
Dec 5, 2020, 3:28 PM IST

യുഎഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ ഇത്തവണയും മലയാളിത്തിളക്കം. കൊവിഡ് കാലത്ത് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു വെബ് സിനിമ. 

Video Top Stories