ഇന്നത്തെ ട്രംപിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ഇതാണ്!

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വരവേൽക്കാൻ രാജ്യം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇവയെല്ലാമാണ്. 

Video Top Stories