സ്‌കൂട്ടറിൽ വോട്ടിങ് മെഷീൻ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളെ പിടികൂടി

ചെന്നൈയിൽ രണ്ട് ഇവിഎം മെഷീനുകൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിയിൽ. എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കാനായി റിസർവ് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന മെഷീനുകളാണ് ഇവർ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. 

Video Top Stories