കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണോ; അതോ നിലനില്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലോ? കാണാം ഇന്ത്യന്‍ മഹായുദ്ധം

<p>farmers protest and oppositional parties</p>
Dec 22, 2020, 5:37 PM IST

ഇനി ഇത് പഞ്ചാബിലെ സമരമല്ല. രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നും നാസിക്കില്‍ നിന്നും ദില്ലിയിലേക്ക് കര്‍ഷക മാര്‍ച്ചുകള്‍ ശക്തമാകുന്നു. കാണാം ഇന്ത്യന്‍ മഹായുദ്ധം

Video Top Stories