ദില്ലി കലാപം ഒരു തനിയാവര്‍ത്തനമല്ല, കാണാം കഥ നുണക്കഥ

1984ലെ സിഖ് കലാപം, 2002ല്‍ ഗുജറാത്ത് കലാപം, 2020ല്‍ ദില്ലി.. ദില്ലി കലാപം ഒരു തനിയാവര്‍ത്തനമല്ല. കാണാം കഥ നുണക്കഥ.
 

Video Top Stories