പാളിപ്പോയ മൂന്നാറിലെ പൊളിക്കല്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ കഥ

തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ച മരടിലെ നാല് ഫ്‌ളാറ്റുകളും മരടില്‍ സുപ്രംീകോടതി വിധി പ്രകാരം പൊളിച്ചു. എന്നാല്‍ മരടിനും മുമ്പേ കേരളത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായ പൊളിക്കലുണ്ട്, മൂന്നാറിലേത്!
 

Video Top Stories