കടുത്ത കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട്

കടുത്ത കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട്. ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി, വിവാഹ, മരണ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് നൂറ് പേരില്‍ കൂടരുതെന്നും നിർദ്ദേശം. 
 

Video Top Stories