കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പിന്മാറി

കോഴിക്കോട് ഡിസി ബുക്ക്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാനില്ലെന്ന് ഗവർണർ. തുറസായ വേദിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനില്ലെന്നാണ് ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

Video Top Stories