കെഎസ്ഇബിയും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കൊവിഡ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കെഎസ്ഇബിയും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

 

Video Top Stories