സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ്; യുഎഇയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാതെ എൻഐഎ

<p>സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ യുഎഇ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ എൻഐഎ സംഘം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എൻഐഎയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ യുഎഇയെ സമീപിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല.&nbsp;</p>
Sep 28, 2020, 2:57 PM IST

സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ യുഎഇ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ എൻഐഎ സംഘം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എൻഐഎയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ യുഎഇയെ സമീപിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. 

Video Top Stories