ശരിക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ആ പ്രതിഷേധം? കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Dec 20, 2021, 4:59 PM IST

ശരിക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ആ പ്രതിഷേധം? ബാലുശ്ശേരിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ ശരീഅത്തിലെ നീതി നിഷേധം കണ്ടില്ലേ... കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories