വികസന മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തായി യുവത്വം മാറുമോ? അതോ മുന്നണിയുടെ താളത്തിന് ചലിക്കേണ്ടി വരുമോ?

<p>politics behind youngster as leaders</p>
Dec 27, 2020, 10:08 PM IST

 തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുവജന പ്രാതിനിധ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവര്‍ത്തിക്കുമോ? പാര്‍ട്ടികള്‍ മാറി ചിന്തിക്കുമോ? കാണാം നേര്‍ക്കുനേര്‍

Video Top Stories