പിണറായിയെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കാന്‍ ഇടതുമുന്നണി ഭയക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിര്‍ണ്ണായക ഘടകങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ? പിണറായിയെ പ്രചാരണത്തിനിറക്കാന്‍ ഇടതു മുന്നണി ഭയക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? നേര്‍ക്കുനേര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു...

Video Top Stories