കൊവിഡ് കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാക്കി വെയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

<p>aranazhika neram local body polls in kerala on covid spread</p>
Dec 2, 2020, 6:42 PM IST

തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പത്ത് മാസത്തെ ചുമതലാബോധം ഒരൊറ്റ മാസം പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ആയി മാറിയാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാണാം അരനാഴികനേരം. 
 

Video Top Stories