ജിയോ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 399 രൂപ മുതല്‍ ജിയോ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലസ് പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള നിരവധി പദ്ധതികള്‍ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ജിയോയുടെ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം എയര്‍ടെലും വിയും ഒരേ വിലയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ഫാമിലി ആഡ്ഓണ്‍ കണക്ഷനുകളിലേക്ക് ആക്‌സസ് നല്‍കുന്നു.

തുടക്കത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ക്ക് ശേഷം 399 രൂപയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ 499 രൂപയ്ക്കും 599 രൂപയ്ക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എയര്‍ടെല്‍ 75 ജിബി ഡാറ്റ 499 രൂപ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. പ്രൈം വീഡിയോ, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍, എയര്‍ടെല്‍ എക്സ്സ്ട്രീം എന്നിവ ഈ പ്ലാനിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അതേ വിലയില്‍ 200 ജിബി റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റയുള്ള 75 ജിബി ഡാറ്റയും ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലേക്കും ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലേക്കും ആക്‌സസ്സ് നല്‍കുന്നു. എയര്‍ടെല്ലില്‍ നിന്നും ജിയോയില്‍ നിന്നുമുള്ള ഈ പ്ലാനുകള്‍ വ്യക്തിഗത പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ്. 

ഇപ്പോള്‍ ജിയോയുടെ 599 രൂപ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നു, ഇത് ഫാമിലി ആഡ്ഓണ്‍ കണക്ഷനോടുകൂടിയ 100 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപ ഈടാക്കുന്നു. പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളുകള്‍ക്കൊപ്പം ഇത് പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉള്ള നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ വിഐപി എന്നിവയ്ക്ക് പ്ലാന്‍ ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നു.


ജിയോ 799 രൂപ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ജിയോയുടെ ഈ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പ്ലാനാണ്, കൂടാതെ 150 ജിബി മൊത്തം ഡാറ്റ നല്‍കുകയും അതിനുശേഷം ജിബിക്ക് 10 രൂപയായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 200 ജിബിയുടെ റോള്‍ഓവര്‍ ആനുകൂല്യവും നല്‍കുന്നു, കൂടാതെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് അധിക സിം കാര്‍ഡുകളും നല്‍കുന്നു. പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളുകള്‍ക്കൊപ്പം ഇത് പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉള്ള നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ വിഐപി എന്നിവയ്ക്ക് പ്ലാന്‍ ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നു.

വി 799 രൂപ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: ഇപ്പോള്‍, 799 രൂപയ്ക്ക് ഫാമിലി പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ വി-യും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും 100 എസ്എംഎസും ഉള്ള 120 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നു. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, വി മൂവികള്‍, ടിവി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ എന്നിവയിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉള്ള 200 ജിബി റോള്‍ഓവര്‍ ഡാറ്റയും ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നു. പ്ലാന്‍ രണ്ട് ഫാമിലി ആഡ് ഓണുകളെ അനുവദിക്കും. ഓരോ സെക്കന്‍ഡറി ആഡ്ഓണിനൊപ്പം 30 ജിബി ഡാറ്റ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം പ്രാഥമിക ഉപയോക്താവിന് 60 ജിബി ഡേറ്റ ലഭിക്കുകയും, ഇതോടെ ആകെ 120 ജിബിയായി.

എയര്‍ടെല്‍ 749 രൂപ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍: എയര്‍ടെല്ലിലേക്ക് വരുന്ന ഇതിന് മിഡ് റേഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ 749 രൂപയാണ്. ഈ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ 125 ജിബി പരിധിയില്ലാത്ത കോളിംഗും 100 എസ്എംഎസും നല്‍കുന്നു. എയര്‍ടെല്‍ എക്സ്സ്ട്രീമിനൊപ്പം ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്‌നി + ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ എന്നിവയിലേക്കും പ്ലാന്‍ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. ഇത് രണ്ട് സൗജന്യ ഫാമിലി ആഡ്ഓണുകളും നല്‍കുന്നു, അതില്‍ ഒരു ഡാറ്റ ആഡ്ഓണ്‍ ആണ്.