തങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഓഫറുകളുമായി ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായി. സാൻട്രോ, ഗ്രാൻഡ് ഐ 10, ഗ്രാൻഡ് ഐ 10 നിയോസ്, എലൈറ്റ് ഐ 20, എലാൻട്ര, ട്യൂസൺ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളിൽ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം.
 
വിവിധ  ഡീലര്‍ഷിപ്പ് തലത്തിലാണ് ഈ ഓഫറുകള്‍ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്  ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ  ഡീലർഷിപ്പിലും വ്യത്യാസപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പിൽ അന്വേഷിക്കണം. 

 60,000 രൂപ വരെയാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ 10 മൊത്തം ആനുകൂല്യങ്ങൾ. 40,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, 15,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 5,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.    ഗ്രാൻഡ് ഐ 10 നിയോസിന് മൊത്തം 25,000 രൂപയുടെ  ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും . 10,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, 10,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 5,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹ്യുണ്ടായ് സാന്‍ട്രോയുടെ  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൊത്തം 40,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും (എറ വേരിയന്റ് ഒഴികെ). 20,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, 15,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 5,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 10,000 രൂപ കുറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒഴികെ സാന്റ്രോ എറ വേരിയന്റിന്  എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു, അതുവഴി മൊത്തം ആനുകൂല്യത്തിന് 30,000 രൂപ ലഭിക്കും.

ഹ്യുണ്ടായ് എലൈറ്റ് ഐ 20 മൊത്തം 35,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് . 15,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, 15,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 5,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹ്യുണ്ടായിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം സെഡാനായ എലാൻട്രയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മൊത്തം ആനുകൂല്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 

40,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, 40,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, 20,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹ്യുണ്ടായ് ട്ടൂസോണിൽ  താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 25,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് . സെലക്ടീവ് ഡീലർമാർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് (ഡോക്ടർമാർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്‌സുമാർ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ) മൂവായിരം രൂപ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.  ഓറ, വേന്യു, ക്രെറ്റ, വെർന, കോന എന്നിവയ്‌ക്കായി ഹ്യുണ്ടായ് ഡീലർമാർ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.