പുതിയ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർസി ബുക്കിൽ ഇനി ഉടമയ്ക്ക് നോമിനിയെയും ചേർക്കാനുള്ള അവസരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.  വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹന ഉടമകൾക്ക് നോമിനിയുടെ പേര് വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് റോഡ് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചതായി ദ ഹിന്ദു ബിസിനസ് ലൈന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉടമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ ഉടമ മരണമടഞ്ഞാലോ നോമിനിയുടെ പേരിൽ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും കൈമാറാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വാഹനം നോമിനിയുടെ പേരിലേക്കു മാറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വാഹന ഉടമ മരിച്ചാൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാഹന വകുപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ പുതിയ റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ (ആർ‌സി) ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സ്റ്റാൻ‌ഡേർ‌ഡ് ഫോമുകളുടെ ഭേദഗതിയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കൂടാതെ, മരണസമയത്ത് വാഹനത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശിയാകാൻ ആരെയെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഉടമയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന “നോമിനിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി തെളിവ്” ഒരു അധിക നിബന്ധനയായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമനിർദ്ദേശം ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നോമിനിയുടെ പേരിൽ വാഹനം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, കൂടാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കുന്നതിനും നോമിനിയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. 

ഇതിനായി കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം 1989  ഭേദഗതി ചെയ്യും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.