കോട്ടയം: നവംബര്‍ 26-ാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ച് മഹാത്മഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല. പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. സര്‍വകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.mgu.ac.in-ലൂടെയാകും പുതിയ തീയതികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.