കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവമാണ് സാന്‍ഡ്‌വിച്ച്. സാന്‍ഡ്‌വിച്ചുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാനാകും. വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ചായയ്‌ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയതുമായി ഒരു സാന്‍ഡ്‌വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്...ഒനിയൻ സാന്‍ഡ്‌വിച്ചാണ് സംഭവം... കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സാന്‍ഡ്‌വിച്ചാണിത്... ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ...

വേണ്ട ചേരുവകൾ...

സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ബ്രെഡ്            6 കഷ്ണം
സവാള                                      5 എണ്ണം
ബട്ടർ                                         100 ഗ്രാം
ഉപ്പ്                                            ആവശ്യത്തിന്
ചീസ്                                         3 സ്ലെെസ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം...

ആദ്യം ഒരു പാനിൽ സവാള അരിഞ്ഞതും ബട്ടറും ഉപ്പും ചേർത്ത വഴറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം ഇനി ബ്രെഡിൽ ബട്ടർ പുരട്ടി തയ്യാറാക്കിയ സവാളക്കൂട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി ചീസ് നടുവിൽ വച്ച് രണ്ട് ബ്രെഡും യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക... ഒനിയൻ സാന്‍ഡ്‌വിച്ച് തയ്യാറായി...

കൊതിയൂറുന്ന ചട്ണി തയ്യാറാക്കാം നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട്...