കേക്കുകളുടെയും സം​ഗീതത്തിന്റെയും സന്യാസിമാരുടെയും നാടുകൾ? ഈ അപരനാമങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിച്ചോളൂ...!

First Published 12, Sep 2020, 11:58 PM

ചില സ്ഥലങ്ങളും വ്യക്തികളും പ്രശസ്തമാകുന്നത് അപരനാമങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ്. പിഎസ് സി പരീക്ഷകളില്‍ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പൊതു പരീക്ഷകളിലും ഇത്തരം അപരനാമങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം 25 ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണിത്. മനഃപാഠമാക്കാം..

<p>ഉത്തരം: കോട്ടയം</p>

ഉത്തരം: കോട്ടയം

<p>ഉത്തരം: മൂന്നാര്‍</p>

ഉത്തരം: മൂന്നാര്‍

<p>ഉത്തരം: ഹരിപ്പാട്‌</p>

ഉത്തരം: ഹരിപ്പാട്‌

<p>ഉത്തരം: നൂറനാട്‌</p>

ഉത്തരം: നൂറനാട്‌

<p>ഉത്തരം: കുട്ടനാട്‌</p>

ഉത്തരം: കുട്ടനാട്‌

<p>ഉത്തരം: കൊച്ചി</p>

ഉത്തരം: കൊച്ചി

<p>ഉത്തരം: അമ്പലപ്പുഴ</p>

ഉത്തരം: അമ്പലപ്പുഴ

<p>ഉത്തരം: ശബരിമല മകരവിളക്ക്‌</p>

ഉത്തരം: ശബരിമല മകരവിളക്ക്‌

<p>ഉത്തരം: കുമ്പളങ്ങി</p>

ഉത്തരം: കുമ്പളങ്ങി

<p>ഉത്തരം: പമ്പ</p>

ഉത്തരം: പമ്പ

<p>ഉത്തരം: ലക്കിടി</p>

ഉത്തരം: ലക്കിടി

<p>ഉത്തരം: മഹാത്മ ഗാന്ധി</p>

ഉത്തരം: മഹാത്മ ഗാന്ധി

<p>ഉത്തരം: ശിവാജി ഗണേശന്‍</p>

ഉത്തരം: ശിവാജി ഗണേശന്‍

<p>ഉത്തരം:നോർവെ</p>

ഉത്തരം:നോർവെ

<p>ഉത്തരം: ക്യൂബ</p>

ഉത്തരം: ക്യൂബ

<p>ഉത്തരം: റോം</p>

ഉത്തരം: റോം

<p>ഉത്തരം: ഈജിപ്റ്റ്</p>

ഉത്തരം: ഈജിപ്റ്റ്

<p>ഉത്തരം: സ്കോട്ട്ലാന്റ്</p>

ഉത്തരം: സ്കോട്ട്ലാന്റ്

<p>ഉത്തരം: തെക്കേ അമേരിക്ക</p>

ഉത്തരം: തെക്കേ അമേരിക്ക

<p>ഉത്തരം: കൊറിയ</p>

ഉത്തരം: കൊറിയ

<p>ഉത്തരം: ഓസ്ട്രിയ&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ഓസ്ട്രിയ 

<p>ഉത്തരം: അൽബേനിയ&nbsp;</p>

ഉത്തരം: അൽബേനിയ 

<p>ഉത്തരം: ന്യൂയോർക്</p>

ഉത്തരം: ന്യൂയോർക്

<p>ഉത്തരം: പാകിസ്ഥാൻ</p>

ഉത്തരം: പാകിസ്ഥാൻ

<p>ഉത്തരം: ലാവോസ്&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ലാവോസ് 

loader