മാലിദ്വീപിലേക്ക് കുടുംബസമേതം ഒരു യാത്ര; സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍ ശരത്

First Published 1, Oct 2019, 6:07 PM

സിനിമാ സീരിയല്‍ താരവും ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുമായ ശരത്ത് തന്‍റെ അവധിക്കാലം കുടുംബസമേതം ആഘോഷിച്ചത് മാലിദ്വീപിലാണ്. ഭാര്യ മഞ്ജുവിനും  മക്കളായ വേദയ്ക്കും ധ്യാനയ്ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു യാത്ര. വിമാനയാത്ര മുതല്‍ മാലിയിലെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ശരത് തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 
 

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

മാലിദ്വീപില്‍ അവധി ആഘോഷിച്ച് നടന്‍ ശരത്തും കുടുംബവും

loader