ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടുന്നുവോ? ഇതാ ചില പൊടിക്കൈകള്‍...

First Published Feb 20, 2021, 11:07 PM IST

മഞ്ഞുകാലമാകുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടുന്നതിന്റെ അസ്വസ്ഥത നമ്മളേറെയും അനുഭവിക്കാറ്. ചില ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഇത്തരത്തില്‍ ചുണ്ട് 'ഡ്രൈ' ആയി പൊട്ടാറുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് പൊടിക്കൈകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്.