ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കൂ; ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാം

First Published Apr 14, 2021, 3:43 PM IST

ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യവും. ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെ മൃദുത്വവും തിളക്കവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ അൽപം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് അറിയാം...