മുടി കൊഴിച്ചിലും അറ്റം പിളരുന്നതും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിക്കാം ഈ ആറ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published 20, Oct 2020, 4:13 PM

മുടിയുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നാം നേരിടാറുണ്ട്. മുടി കൊഴിച്ചില്‍, മുടിയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് നേര്‍ത്തുവരുന്നത്, അറ്റം പിളരുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ പരിധി വരെ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും. ഇതിന് സഹായകമാകുന്ന ആറ് തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
 

<p>&nbsp;</p>

<p>മുടിയുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഡയറ്റില്‍ സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ മത്തി, അയല പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും മുടിയുടെ തിളക്കത്തിനും വളര്‍ച്ചയ്ക്കും സഹായകമാണ്.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മുടിയുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഡയറ്റില്‍ സാല്‍മണ്‍ മത്സ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ മത്തി, അയല പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളും മുടിയുടെ തിളക്കത്തിനും വളര്‍ച്ചയ്ക്കും സഹായകമാണ്. 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>മുടിയുടെ അറ്റം പിളര്‍ന്നുപോകുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് പച്ച ചീര. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ കെരാട്ടിന്‍, വിറ്റാമിന്‍-എ, വിറ്റാമിന്‍- സി, അയേണ്‍, ഫോളേറ്റ് എന്നിവയാണ് മുടിക്ക് ഗുണമേകുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മുടിയുടെ അറ്റം പിളര്‍ന്നുപോകുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് പച്ച ചീര. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീറ്റ കെരാട്ടിന്‍, വിറ്റാമിന്‍-എ, വിറ്റാമിന്‍- സി, അയേണ്‍, ഫോളേറ്റ് എന്നിവയാണ് മുടിക്ക് ഗുണമേകുന്നത്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>പേരക്ക കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിന്‍-സി യാണ് മുടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

പേരക്ക കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിന്‍-സി യാണ് മുടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നത്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>മുടിയുടെ കട്ടി കുറയുന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെങ്കില്‍ ഡയറ്റില്‍ ധാരാളമായി പ്രോട്ടീന്‍ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. പരിപ്പ്- പയറുവര്‍ഗങ്ങള്‍, പാല്‍, പാലുത്പന്നങ്ങള്‍, നട്ട്‌സ്, സീഡ്‌സ്, മുട്ട എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മുടിയുടെ കട്ടി കുറയുന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെങ്കില്‍ ഡയറ്റില്‍ ധാരാളമായി പ്രോട്ടീന്‍ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. പരിപ്പ്- പയറുവര്‍ഗങ്ങള്‍, പാല്‍, പാലുത്പന്നങ്ങള്‍, നട്ട്‌സ്, സീഡ്‌സ്, മുട്ട എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച്, എപ്പോഴും തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നത് പോലത്തെ മുടിയാണോ നിങ്ങളുടേത്? അസാധാരണമായി 'ഡ്രൈ'യും ആകുന്നുണ്ടോ! എങ്കില്‍ പതിവായി കഴിക്കാം, അല്‍പം മധുരക്കിഴങ്ങ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച്, എപ്പോഴും തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നത് പോലത്തെ മുടിയാണോ നിങ്ങളുടേത്? അസാധാരണമായി 'ഡ്രൈ'യും ആകുന്നുണ്ടോ! എങ്കില്‍ പതിവായി കഴിക്കാം, അല്‍പം മധുരക്കിഴങ്ങ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>രക്തയോട്ടം നല്ലത് പോലെ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഇതിന് പരിഹാരമായി ഡയറ്റില്‍ പതിവായി അല്‍പം കറുവാപ്പട്ട ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ച് ചായയില്‍ ചേര്‍ത്തോ, സലാഡില്‍ ചേര്‍ത്തോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

രക്തയോട്ടം നല്ലത് പോലെ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഇതിന് പരിഹാരമായി ഡയറ്റില്‍ പതിവായി അല്‍പം കറുവാപ്പട്ട ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ച് ചായയില്‍ ചേര്‍ത്തോ, സലാഡില്‍ ചേര്‍ത്തോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.