ഇന്ന് ലോക ആരോഗ്യദിനം; ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാന്‍ പത്ത് ടിപ്‌സ് അറിയാം...

First Published Apr 7, 2021, 8:36 PM IST

ഇന്ന് ഏപ്രില്‍ ഏഴ്, ലോക ആരോഗ്യദിനമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം. ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനായി അറിയാം പത്ത് ടിപ്‌സ്...