മുഖത്തെ കറുത്തപാടുകൾ മാറാൻ തക്കാളി ഫേസ് പാക്കുകള്‍

First Published Apr 18, 2021, 4:02 PM IST

തക്കാളി ഫേസ് പാക്കുകള്‍ ചര്‍മത്തിലെ കറുത്തപാടുകളും ചുളിവുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയും മുഖക്കുരു തടയുന്നതിനും സഹായിക്കും. വിറ്റാമിൻ സി യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് തക്കാളി. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കൊളാജൻ ഉൽപാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വിറ്റാമിൻ സി സഹായിക്കും. വിറ്റാമിൻ സി ചർമ്മത്തിന്റെ ഇലാസ്തികത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. മുഖസൗന്ദര്യത്തിനായി വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന തക്കാളി ഫേസ് പാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം...