വീടിന് മുന്നിലെ സ്വവര്‍ഗ്ഗ പതാക നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യം; പിന്നീട് കണ്ടത്, വീട് മൊത്തം മഴവില്ല് നിറത്തില്‍ !

First Published Jun 10, 2021, 12:41 PM IST


ന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞാല്‍ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ പ്രതികരണം ? എതിര്‍ക്കുന്നയാളുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിന്‍റെ രീതികളും മാറുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കും ചെന്നെത്തുന്നു. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോസിനില്‍ നിന്നുള്ള സ്വവര്‍ഗ്ഗ ദമ്പതികളായ മെമ്മോ ഫാച്ചിനോ (35) യും ലാൻസ് മിയർ (36) യും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അല്പം വ്യത്യസ്തരാണ്. തങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുന്നവരെ സമചിത്തതയോടെയും ബുദ്ധപരമായും നേരിടുകയാണ് അവരുടെ രീതി. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് സംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് എന്നാല്‍ മെമ്മോ ഫാച്ചിനോയും ലാൻസ് മിയരും ചെയ്തത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്...