പരീക്ഷകളും സമരവും; കൊറോണയ്ക്കും വേണ്ടേഡേ കുറച്ച് റസ്റ്റ് ?

First Published 17, Jul 2020, 3:56 PM

തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എന്‍ജിനിയറിങ്/ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷയായ കീം ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രോളന്മാർക്കിടയിലെ പ്രധാന ട്രോള് വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷ നടന്നെങ്കിലും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ ആണ്. പരീക്ഷയെഴുതാൻ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തിക്കും തിരക്കും തന്നെയാണ്. സാമൂഹിക അകലം എന്ന ആശയം ഒരു തരത്തിലും വകയ്ക്കാതെയായിരുന്നു പരീക്ഷക്കെത്തിയവർ കൊറോണയെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം 1257 പേരാണ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാ​ഗം പേർക്കും രോ​ഗം സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് പിടിപെട്ടത്. കാണാം ചില കീം ട്രോളുകൾ...

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Abhijith A L Kunjunni‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Abhijith A L Kunjunni‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: AAbhinav Abhi‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: AAbhinav Abhi‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Abhiram Vellayani‎‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Abhiram Vellayani‎‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Adarsh S Nair‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Adarsh S Nair‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Amal Appu, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Amal Appu, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: An Anand‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: An Anand‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: An Anand, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: An Anand, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Arjun R Nair, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Arjun R Nair, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Avinash Babu, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Avinash Babu, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Avinash Babu‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Avinash Babu‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Shajil Sulthan, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Shajil Sulthan, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Darwin Ssumesh, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Darwin Ssumesh, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Darwin Ssumesh, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Darwin Ssumesh, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Dipin Anaswara‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Dipin Anaswara‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Fasil P Kdy‎, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Fasil P Kdy‎, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Gokul G Ganesh‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Gokul G Ganesh‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Gopan Junior‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Gopan Junior‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kiran S, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kiran S, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kiran S, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kiran S, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kishor Kishors, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kishor Kishors, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kishore Kumar Sukumaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kishore Kumar Sukumaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Kishore Kumar Sukumaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Kishore Kumar Sukumaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manesh KP, ഐസിയു

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manu Ml‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manu Ml‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Martin J, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Martin J, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Martin J‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Martin J‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Nanda Krishna, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Nanda Krishna, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Nandha Kumar RJ, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Nandha Kumar RJ, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Pradeep Kumar R Pradeep, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Pradeep Kumar R Pradeep, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Prasanth Varghese, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Prasanth Varghese, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Krishnan Rtr Mulavana, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rahul Krishnan Rtr Mulavana, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rajesh K R Raj, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rajesh K R Raj, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rajkumar Santha Rajendran, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rajkumar Santha Rajendran, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Roy Reji, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Roy Reji, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sajan Vs Sajan Sajan, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sajan Vs Sajan Sajan, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: SaNthOsH Rs‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: SaNthOsH Rs‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sarath Krishna Cheppalli‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sarath Krishna Cheppalli‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sarath M.S‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sarath M.S‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sarath Siddu‎, ഐസിയു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sarath Siddu‎, ഐസിയു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sharan Vs‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sharan Vs‎, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sharath Poyyaplakkal‎, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sharath Poyyaplakkal‎, ട്രോള് റിപ്പബ്ലിക്ക്

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Sreelal Raghuvaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Sreelal Raghuvaran, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Manu MI, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Manu MI, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Rakesh Krishna, ഐസിയു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Rakesh Krishna, ഐസിയു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Aghori, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Aghori, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

<p>ക്രെഡിറ്റ്: VisHnu KanNan, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: VisHnu KanNan, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Sreekumar, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: Vishnu Sreekumar, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: എം എസ് വിനു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: എം എസ് വിനു, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: ജിത്തു ജിതിൻ, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം</p>

ക്രെഡിറ്റ്: ജിത്തു ജിതിൻ, ട്രോൾ ട്രിവാൻഡ്രം

<p>ക്രെഡിറ്റ്: സൂരജ് ആർ, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ</p>

ക്രെഡിറ്റ്: സൂരജ് ആർ, ഔട്ട്സ്പോക്കൺ

loader